One More Flight

Hướng dẫn

Bấm để bay lên và buông để rơi xuống. Tránh tất cả các chướng ngại vật và hạ cánh tại các sân bay. Thu thập các ngôi sao để mở khóa phương tiện mới!

Nhấp vào bất cứ nơi nào để bay lên và thả ra để rơi xuống. Tránh tất cả các chướng ngại vật và hạ cánh tại các sân bay. Thu thập các ngôi sao để mở khóa phương tiện mới!

4.3 Rating Star
33,117
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Bấm để bay lên và buông để rơi xuống. Tránh tất cả các chướng ngại vật và hạ cánh tại các sân bay. Thu thập các ngôi sao để mở khóa phương tiện mới!

Nhấp vào bất cứ nơi nào để bay lên và thả ra để rơi xuống. Tránh tất cả các chướng ngại vật và hạ cánh tại các sân bay. Thu thập các ngôi sao để mở khóa phương tiện mới!

4.3 Rating Star
33,117
Phiếu bầu