Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Online Piano

Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star4.3 / 5(3,990 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Nov 01, 2023
Giải phóng:
Oct 06, 2023
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Chạm vào màn hình để chơi ghi chú. Chơi các hợp âm đầy đủ bằng cách nhấn vào các nút trên màn hình phía trên đàn piano. Chọn phím nhạc từ bộ nút bên trái và kiểu hợp âm từ bộ nút bên phải.

Cây đàn piano trực tuyến này được phát triển bởi Aurelie Touchard và dựa trên Bàn phím đàn piano của Felipe Fialho.

Sử dụng bàn phím của bạn để chơi các nốt nhạc. Ghi chú ngoài cùng bên trái là CAPSLOCK và ghi chú ngoài cùng bên phải là Phím Mũi tên Trái. Các phím trắng thường nằm ở hàng giữa, ngoại trừ ENTER. Các phím màu đen thường ở hàng trên cùng bắt đầu bằng Q, ngoại trừ Dấu gạch chéo ngược.

Bạn cũng có thể chơi các phím bằng cách nhấp vào chúng!

Chơi hợp âm đầy đủ bằng cách nhấp vào các nút trên màn hình phía trên đàn piano. Chọn phím nhạc từ bộ nút bên trái và kiểu hợp âm từ bộ nút bên phải. Bạn có thể sử dụng điều này để tra cứu cách chơi bất kỳ hợp âm nào trong số này ở bất kỳ phím nào!

Cây đàn piano trực tuyến này được phát triển bởi Aurelie Touchard và dựa trên Bàn phím đàn piano của Felipe Fialho.

Who uses the Online Piano?

There are tons of different people who use the online piano. For example, maybe you are a big fan of the piano but just don’t have room in your house for one. As long as you have room for a laptop, you can still play some version of piano, even if it isn’t as hands-on as you might want it to be.

The virtual piano is also perfect for beginning songwriters who are trying to figure out some piano instrumentals to put in the background of their songs. Experiment with different scales and progressions to see which ones will fit your song the best.

Tiến trình trò chơi

0 XP
Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star4.3 / 5(3,990 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Nov 01, 2023
Giải phóng:
Oct 06, 2023
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Chạm vào màn hình để chơi ghi chú. Chơi các hợp âm đầy đủ bằng cách nhấn vào các nút trên màn hình phía trên đàn piano. Chọn phím nhạc từ bộ nút bên trái và kiểu hợp âm từ bộ nút bên phải.

Cây đàn piano trực tuyến này được phát triển bởi Aurelie Touchard và dựa trên Bàn phím đàn piano của Felipe Fialho.

Who uses the Online Piano?

There are tons of different people who use the online piano. For example, maybe you are a big fan of the piano but just don’t have room in your house for one. As long as you have room for a laptop, you can still play some version of piano, even if it isn’t as hands-on as you might want it to be.

The virtual piano is also perfect for beginning songwriters who are trying to figure out some piano instrumentals to put in the background of their songs. Experiment with different scales and progressions to see which ones will fit your song the best.

Sử dụng bàn phím của bạn để chơi các nốt nhạc. Ghi chú ngoài cùng bên trái là CAPSLOCK và ghi chú ngoài cùng bên phải là Phím Mũi tên Trái. Các phím trắng thường nằm ở hàng giữa, ngoại trừ ENTER. Các phím màu đen thường ở hàng trên cùng bắt đầu bằng Q, ngoại trừ Dấu gạch chéo ngược.

Bạn cũng có thể chơi các phím bằng cách nhấp vào chúng!

Chơi hợp âm đầy đủ bằng cách nhấp vào các nút trên màn hình phía trên đàn piano. Chọn phím nhạc từ bộ nút bên trái và kiểu hợp âm từ bộ nút bên phải. Bạn có thể sử dụng điều này để tra cứu cách chơi bất kỳ hợp âm nào trong số này ở bất kỳ phím nào!

Cây đàn piano trực tuyến này được phát triển bởi Aurelie Touchard và dựa trên Bàn phím đàn piano của Felipe Fialho.

4.3 Rating Star
3,990
Phiếu bầu