Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Pumpkin Planner

Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.3 / 5(9,669 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Aug 09, 2023
Release:
Oct 21, 2022
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Để vẽ thiết kế của bạn mà không cần khắc vào quả bí ngô, hãy nhấn vào điểm đánh dấu. Chạm và di chuyển ngón tay của bạn trên màn hình để vẽ lên quả bí ngô của bạn. Nếu bạn mắc lỗi, hãy nhấn vào cục tẩy và xóa đi điểm đánh dấu. Khi bạn đã sẵn sàng cho thiết kế của mình, đã đến lúc bắt đầu chạm khắc!

Ba tab cuối cùng là các công cụ bạn có thể sử dụng để chạm khắc. Máy cạo dùng để cạo nhẹ quả bí. Con dao được sử dụng để cắt sâu hơn một chút vào quả bí ngô. Và cuối cùng, chiếc cưa sẽ khoét sâu nhất vào quả bí ngô.

Khi bạn đã sẵn sàng trưng bày quả bí ngô của mình vào ban đêm, hãy nhấn vào biểu tượng mặt trăng. Bạn có thể nhấn vào tab đầu tiên để thắp vài ngọn nến trong quả bí ngô của mình! Nếu bạn vẫn còn một số điểm đánh dấu trên quả bí ngô của mình, hãy nhấn vào tab thứ hai để xem nó bật đèn xanh.

Để vẽ thiết kế của bạn mà không cần khắc vào quả bí ngô, hãy nhấp vào điểm đánh dấu. Bạn có thể vẽ lên quả bí ngô của mình bằng cách sử dụng chuột. Nếu bạn mắc lỗi, hãy nhấp vào cục tẩy và xóa sạch điểm đánh dấu. Khi bạn đã sẵn sàng cho thiết kế của mình, đã đến lúc bắt đầu chạm khắc!

Ba tab cuối cùng là các công cụ bạn có thể sử dụng để chạm khắc. Máy cạo dùng để cạo nhẹ quả bí. Con dao được sử dụng để cắt sâu hơn một chút vào quả bí ngô. Và cuối cùng, chiếc cưa sẽ khoét sâu nhất vào quả bí ngô.

Khi bạn đã sẵn sàng trưng bày quả bí ngô của mình vào ban đêm, hãy nhấp vào biểu tượng mặt trăng. Bạn có thể nhấp vào tab đầu tiên để thắp vài ngọn nến trong quả bí ngô của mình! Nếu bạn vẫn còn một số điểm đánh dấu trên quả bí ngô của mình, hãy nhấp vào tab thứ hai để xem nó bật đèn xanh.

Tiến trình trò chơi

0 XP
Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.3 / 5(9,669 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Aug 09, 2023
Release:
Oct 21, 2022
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Để vẽ thiết kế của bạn mà không cần khắc vào quả bí ngô, hãy nhấn vào điểm đánh dấu. Chạm và di chuyển ngón tay của bạn trên màn hình để vẽ lên quả bí ngô của bạn. Nếu bạn mắc lỗi, hãy nhấn vào cục tẩy và xóa đi điểm đánh dấu. Khi bạn đã sẵn sàng cho thiết kế của mình, đã đến lúc bắt đầu chạm khắc!

Ba tab cuối cùng là các công cụ bạn có thể sử dụng để chạm khắc. Máy cạo dùng để cạo nhẹ quả bí. Con dao được sử dụng để cắt sâu hơn một chút vào quả bí ngô. Và cuối cùng, chiếc cưa sẽ khoét sâu nhất vào quả bí ngô.

Khi bạn đã sẵn sàng trưng bày quả bí ngô của mình vào ban đêm, hãy nhấn vào biểu tượng mặt trăng. Bạn có thể nhấn vào tab đầu tiên để thắp vài ngọn nến trong quả bí ngô của mình! Nếu bạn vẫn còn một số điểm đánh dấu trên quả bí ngô của mình, hãy nhấn vào tab thứ hai để xem nó bật đèn xanh.

Để vẽ thiết kế của bạn mà không cần khắc vào quả bí ngô, hãy nhấp vào điểm đánh dấu. Bạn có thể vẽ lên quả bí ngô của mình bằng cách sử dụng chuột. Nếu bạn mắc lỗi, hãy nhấp vào cục tẩy và xóa sạch điểm đánh dấu. Khi bạn đã sẵn sàng cho thiết kế của mình, đã đến lúc bắt đầu chạm khắc!

Ba tab cuối cùng là các công cụ bạn có thể sử dụng để chạm khắc. Máy cạo dùng để cạo nhẹ quả bí. Con dao được sử dụng để cắt sâu hơn một chút vào quả bí ngô. Và cuối cùng, chiếc cưa sẽ khoét sâu nhất vào quả bí ngô.

Khi bạn đã sẵn sàng trưng bày quả bí ngô của mình vào ban đêm, hãy nhấp vào biểu tượng mặt trăng. Bạn có thể nhấp vào tab đầu tiên để thắp vài ngọn nến trong quả bí ngô của mình! Nếu bạn vẫn còn một số điểm đánh dấu trên quả bí ngô của mình, hãy nhấp vào tab thứ hai để xem nó bật đèn xanh.

4.3 Rating Star
9,669
Phiếu bầu