Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Bonsai Builder

Game content reviewed byAntonia Gates

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
May 19, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.6 / 5(8,070 Phiếu bầu)
Release :
Nov 02, 2022

Hướng dẫn

Chạm và kéo từ đáy bình để bắt đầu trồng cây cảnh của bạn. Nhánh cây cảnh sẽ phát triển về phía bạn chạm vào. Bạn có thể thay đổi màu lá của nó bằng bảng màu ở bên phải.

Bạn có ba công cụ để chăm sóc cây cảnh của mình: tông đơ ở dưới cùng của menu để cắt lá, kìm cắt các cành và cành nhỏ, và kéo lớn ở trên để cắt các cành lớn. Chạm và kéo một công cụ về phía cái cây để sử dụng nó.

Hãy bình tĩnh và xem cây cảnh của bạn phát triển.

Nhấp và kéo từ đáy bình để bắt đầu trồng cây cảnh của bạn. Nhánh cây cảnh sẽ phát triển về phía bạn nhấp vào. Bạn có thể thay đổi màu lá của nó bằng bảng màu ở bên phải.

Bạn có ba công cụ để chăm sóc cây cảnh của mình: tông đơ ở dưới cùng của menu để cắt lá, kìm cắt các cành và cành nhỏ, và kéo lớn ở trên để cắt các cành lớn. Nhấp và kéo một công cụ về phía cái cây để sử dụng nó.

Hãy bình tĩnh và xem cây cảnh của bạn phát triển.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byAntonia Gates

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
May 19, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.6 / 5(8,070 Phiếu bầu)
Release :
Nov 02, 2022

Hướng dẫn

Chạm và kéo từ đáy bình để bắt đầu trồng cây cảnh của bạn. Nhánh cây cảnh sẽ phát triển về phía bạn chạm vào. Bạn có thể thay đổi màu lá của nó bằng bảng màu ở bên phải.

Bạn có ba công cụ để chăm sóc cây cảnh của mình: tông đơ ở dưới cùng của menu để cắt lá, kìm cắt các cành và cành nhỏ, và kéo lớn ở trên để cắt các cành lớn. Chạm và kéo một công cụ về phía cái cây để sử dụng nó.

Hãy bình tĩnh và xem cây cảnh của bạn phát triển.

Nhấp và kéo từ đáy bình để bắt đầu trồng cây cảnh của bạn. Nhánh cây cảnh sẽ phát triển về phía bạn nhấp vào. Bạn có thể thay đổi màu lá của nó bằng bảng màu ở bên phải.

Bạn có ba công cụ để chăm sóc cây cảnh của mình: tông đơ ở dưới cùng của menu để cắt lá, kìm cắt các cành và cành nhỏ, và kéo lớn ở trên để cắt các cành lớn. Nhấp và kéo một công cụ về phía cái cây để sử dụng nó.

Hãy bình tĩnh và xem cây cảnh của bạn phát triển.

4.6 Rating Star
8,070
Phiếu bầu