Overlord's New Mansion

Hướng dẫn

Nhấn WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển và nhảy. Giữ W hoặc LÊN để nhảy cao hơn hoặc nhả nhanh để thực hiện bước nhảy nhỏ hơn.

Khi bạn ở trên mặt đất, nhấn X hoặc nhấp chuột để tấn công. Mở cửa bằng cách tấn công họ. Trong khi nhảy, nhấn X hoặc nhấp để chạy. Bạn chỉ có thể lao một lần khi đang ở trên không, nhưng nếu bạn bật ra khỏi một vật thể, bạn có thể lao lại.

Đảm bảo kiếm đủ tiền để mua bánh pizza, nếu không bạn có thể không nhận được cái kết mà mình mong đợi.

Nhấn WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển và nhảy. Giữ W hoặc LÊN để nhảy cao hơn hoặc nhả nhanh để thực hiện bước nhảy nhỏ hơn.

Khi bạn ở trên mặt đất, nhấn X hoặc nhấp chuột để tấn công. Mở cửa bằng cách tấn công họ. Trong khi nhảy, nhấn X hoặc nhấp để chạy. Bạn chỉ có thể lao một lần khi đang ở trên không, nhưng nếu bạn bật ra khỏi một vật thể, bạn có thể lao lại.

Đảm bảo kiếm đủ tiền để mua bánh pizza, nếu không bạn có thể không nhận được cái kết mà mình mong đợi.

4.4 Rating Star
39,982
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Nhấn WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển và nhảy. Giữ W hoặc LÊN để nhảy cao hơn hoặc nhả nhanh để thực hiện bước nhảy nhỏ hơn.

Khi bạn ở trên mặt đất, nhấn X hoặc nhấp chuột để tấn công. Mở cửa bằng cách tấn công họ. Trong khi nhảy, nhấn X hoặc nhấp để chạy. Bạn chỉ có thể lao một lần khi đang ở trên không, nhưng nếu bạn bật ra khỏi một vật thể, bạn có thể lao lại.

Đảm bảo kiếm đủ tiền để mua bánh pizza, nếu không bạn có thể không nhận được cái kết mà mình mong đợi.

Nhấn WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển và nhảy. Giữ W hoặc LÊN để nhảy cao hơn hoặc nhả nhanh để thực hiện bước nhảy nhỏ hơn.

Khi bạn ở trên mặt đất, nhấn X hoặc nhấp chuột để tấn công. Mở cửa bằng cách tấn công họ. Trong khi nhảy, nhấn X hoặc nhấp để chạy. Bạn chỉ có thể lao một lần khi đang ở trên không, nhưng nếu bạn bật ra khỏi một vật thể, bạn có thể lao lại.

Đảm bảo kiếm đủ tiền để mua bánh pizza, nếu không bạn có thể không nhận được cái kết mà mình mong đợi.

4.4 Rating Star
39,982
Phiếu bầu