Path Painter

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là tạo một bản sao hoàn hảo của hình ảnh ở góc trên bên phải! Để bắt đầu vẽ, chạm vào một ô màu và kéo nó vào bất kỳ khối nào. Bạn thậm chí có thể kéo các ô lên các khối đã được sơn. Các mũi tên trên ô cho biết vị trí màu sẽ lan rộng sau khi đặt ô.

Một số cấp độ có các khối mũi tên màu xám trên bảng. Khi bạn quét sơn qua chúng, sơn sẽ tiếp tục lan ra theo hướng mũi tên chỉ. Các khối xoáy là những cổng sẽ vận chuyển sơn trực tiếp đến một cổng khác trên bảng.

Mục tiêu của bạn là tạo một bản sao hoàn hảo của hình ảnh ở góc trên bên phải! Để bắt đầu vẽ, nhấp vào một ô màu và kéo nó vào bất kỳ khối nào. Bạn thậm chí có thể kéo các ô lên các khối đã được sơn. Các mũi tên trên ô cho biết vị trí màu sẽ lan rộng sau khi đặt ô.

Một số cấp độ có các khối mũi tên màu xám trên bảng. Khi bạn quét sơn qua chúng, sơn sẽ tiếp tục lan ra theo hướng mũi tên chỉ. Các khối xoáy là những cổng sẽ vận chuyển sơn trực tiếp đến một cổng khác trên bảng.

4.3 Rating Star
207
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là tạo một bản sao hoàn hảo của hình ảnh ở góc trên bên phải! Để bắt đầu vẽ, chạm vào một ô màu và kéo nó vào bất kỳ khối nào. Bạn thậm chí có thể kéo các ô lên các khối đã được sơn. Các mũi tên trên ô cho biết vị trí màu sẽ lan rộng sau khi đặt ô.

Một số cấp độ có các khối mũi tên màu xám trên bảng. Khi bạn quét sơn qua chúng, sơn sẽ tiếp tục lan ra theo hướng mũi tên chỉ. Các khối xoáy là những cổng sẽ vận chuyển sơn trực tiếp đến một cổng khác trên bảng.

Mục tiêu của bạn là tạo một bản sao hoàn hảo của hình ảnh ở góc trên bên phải! Để bắt đầu vẽ, nhấp vào một ô màu và kéo nó vào bất kỳ khối nào. Bạn thậm chí có thể kéo các ô lên các khối đã được sơn. Các mũi tên trên ô cho biết vị trí màu sẽ lan rộng sau khi đặt ô.

Một số cấp độ có các khối mũi tên màu xám trên bảng. Khi bạn quét sơn qua chúng, sơn sẽ tiếp tục lan ra theo hướng mũi tên chỉ. Các khối xoáy là những cổng sẽ vận chuyển sơn trực tiếp đến một cổng khác trên bảng.

4.3 Rating Star
207
Phiếu bầu