Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Piles of Balls

Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star3.8 / 5(2,454 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Mar 04, 2024
Giải phóng:
Dec 31, 1998
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Phá hủy các quả bóng bằng cách kết nối 4 quả bóng cùng màu trở lên.

Sử dụng các phím mũi tên trái và phải để di chuyển...

Sử dụng các phím mũi tên lên xuống để xoay...

Nhấn phím cách để thả các quả bóng vào vị trí.

Phá hủy các quả bóng bằng cách kết nối 4 quả bóng cùng màu trở lên.

Sử dụng các phím mũi tên trái và phải để di chuyển...

Sử dụng các phím mũi tên lên xuống để xoay...

Nhấn phím cách để thả các quả bóng vào vị trí.

Tiến trình trò chơi

0 XP
Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star3.8 / 5(2,454 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Mar 04, 2024
Giải phóng:
Dec 31, 1998
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Phá hủy các quả bóng bằng cách kết nối 4 quả bóng cùng màu trở lên.

Sử dụng các phím mũi tên trái và phải để di chuyển...

Sử dụng các phím mũi tên lên xuống để xoay...

Nhấn phím cách để thả các quả bóng vào vị trí.

Phá hủy các quả bóng bằng cách kết nối 4 quả bóng cùng màu trở lên.

Sử dụng các phím mũi tên trái và phải để di chuyển...

Sử dụng các phím mũi tên lên xuống để xoay...

Nhấn phím cách để thả các quả bóng vào vị trí.

3.8 Rating Star
2,454
Phiếu bầu