Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Tetroid 3

Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star4.2 / 5(14,461 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Mar 08, 2024
Giải phóng:
May 09, 2017
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Chạm và kéo một viên gạch để đặt nó lên bảng. Bạn thua nếu không có chỗ để đặt gạch. Ghi điểm bằng cách điền đầy đủ vào một hàng hoặc một cột.

Nhấp và kéo một viên gạch để đặt nó lên bảng. Ghi điểm bằng cách điền đầy đủ vào một hàng hoặc một cột. Bạn thua nếu không có chỗ để đặt gạch.

Tiến trình trò chơi

0 XP
Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star4.2 / 5(14,461 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Mar 08, 2024
Giải phóng:
May 09, 2017
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Chạm và kéo một viên gạch để đặt nó lên bảng. Bạn thua nếu không có chỗ để đặt gạch. Ghi điểm bằng cách điền đầy đủ vào một hàng hoặc một cột.

Nhấp và kéo một viên gạch để đặt nó lên bảng. Ghi điểm bằng cách điền đầy đủ vào một hàng hoặc một cột. Bạn thua nếu không có chỗ để đặt gạch.

4.2 Rating Star
14,461
Phiếu bầu