Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Tubetris

Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star3.8 / 5(8,390 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Mar 07, 2023
Giải phóng:
Feb 12, 2018
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển các ống sang trái và phải. Nhấn LÊN để xoay ống. Nhấn phím cách để thả nó xuống đất. Khi bạn lấy được một quả bóng, hãy thả nó vào chuỗi ống dài nhất mà bạn phải ghi điểm! Đồng thời sử dụng thuốc nổ để làm nổ tung 8 viên gạch xung quanh bất cứ nơi nào nó rơi xuống.

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển các ống sang trái và phải. Nhấn LÊN để xoay ống. Nhấn phím cách để thả nó xuống đất. Khi bạn lấy được một quả bóng, hãy thả nó vào chuỗi ống dài nhất mà bạn phải ghi điểm! Đồng thời sử dụng thuốc nổ để làm nổ tung 8 viên gạch xung quanh bất cứ nơi nào nó rơi xuống.

Tiến trình trò chơi

0 XP
Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star3.8 / 5(8,390 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Mar 07, 2023
Giải phóng:
Feb 12, 2018
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển các ống sang trái và phải. Nhấn LÊN để xoay ống. Nhấn phím cách để thả nó xuống đất. Khi bạn lấy được một quả bóng, hãy thả nó vào chuỗi ống dài nhất mà bạn phải ghi điểm! Đồng thời sử dụng thuốc nổ để làm nổ tung 8 viên gạch xung quanh bất cứ nơi nào nó rơi xuống.

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển các ống sang trái và phải. Nhấn LÊN để xoay ống. Nhấn phím cách để thả nó xuống đất. Khi bạn lấy được một quả bóng, hãy thả nó vào chuỗi ống dài nhất mà bạn phải ghi điểm! Đồng thời sử dụng thuốc nổ để làm nổ tung 8 viên gạch xung quanh bất cứ nơi nào nó rơi xuống.

3.8 Rating Star
8,390
Phiếu bầu