Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Pullfrog

Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star3.9 / 5(4,856 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Mar 08, 2024
Giải phóng:
Mar 02, 2021
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là tạo thành các dòng khối đầy đủ. Sử dụng các Mũi tên để di chuyển và nhấn O để nhảy. Nhấn X để khởi động lưỡi của bạn. Trong khi các khối rơi xuống, bạn có thể kéo chúng về phía mình. Khi chúng hạ cánh, hãy dùng lưỡi đánh chúng hai lần để tiêu diệt chúng.

Xếp thành ba hàng để tăng sức mạnh! Coi chừng các khối rơi xuống. Nếu chúng rơi vào đầu bạn thì trò chơi kết thúc.

Mục tiêu của bạn là tạo thành các dòng khối đầy đủ. Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển và nhấn X để nhảy. Nhấn Z để khởi động lưỡi của bạn. Trong khi các khối rơi xuống, bạn có thể kéo chúng về phía mình. Khi chúng hạ cánh, hãy dùng lưỡi đánh chúng hai lần để tiêu diệt chúng.

Xếp thành ba hàng để tăng sức mạnh! Chỉ cần coi chừng các khối rơi xuống, nếu chúng rơi trúng đầu bạn thì trò chơi kết thúc.

Tiến trình trò chơi

0 XP
Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star3.9 / 5(4,856 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Mar 08, 2024
Giải phóng:
Mar 02, 2021
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là tạo thành các dòng khối đầy đủ. Sử dụng các Mũi tên để di chuyển và nhấn O để nhảy. Nhấn X để khởi động lưỡi của bạn. Trong khi các khối rơi xuống, bạn có thể kéo chúng về phía mình. Khi chúng hạ cánh, hãy dùng lưỡi đánh chúng hai lần để tiêu diệt chúng.

Xếp thành ba hàng để tăng sức mạnh! Coi chừng các khối rơi xuống. Nếu chúng rơi vào đầu bạn thì trò chơi kết thúc.

Mục tiêu của bạn là tạo thành các dòng khối đầy đủ. Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển và nhấn X để nhảy. Nhấn Z để khởi động lưỡi của bạn. Trong khi các khối rơi xuống, bạn có thể kéo chúng về phía mình. Khi chúng hạ cánh, hãy dùng lưỡi đánh chúng hai lần để tiêu diệt chúng.

Xếp thành ba hàng để tăng sức mạnh! Chỉ cần coi chừng các khối rơi xuống, nếu chúng rơi trúng đầu bạn thì trò chơi kết thúc.

3.9 Rating Star
4,856
Phiếu bầu