Plug the Plug

Hướng dẫn

Nhấp vào thanh cắm và di chuyển chuột để cắm nó vào. Một số khối có thể cần được xoay để lắp vào, vì vậy hãy Nhấp chuột trái hoặc sử dụng A hoặc D hoặc Phím mũi tên để xoay thanh cắm.

Mục tiêu của bạn là đảm bảo mọi ổ cắm đều được kết nối trong trò chơi Plug the Plug. Một số khối có hình dạng khác nhau, một số không thể xoay được! Lưu ý các khối màu hồng sẽ hoạt động như những bức tường.

Nhấp vào một phích cắm để nhặt nó lên, sau đó nhấp vào một ổ cắm đang mở để cắm nó vào. Mục tiêu của bạn là đảm bảo mọi ổ cắm đều được kết nối trong trò chơi Plug the Plug.

Một số phích cắm có thể cần được xoay để lắp vào. Nhấp chuột trái hoặc sử dụng A hoặc D hoặc Phím mũi tên để xoay thanh phích cắm.

Một số phích cắm có hình dạng khác nhau và một số không thể xoay được!

4.4 Rating Star
5,049
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Nhấp vào thanh cắm và di chuyển chuột để cắm nó vào. Một số khối có thể cần được xoay để lắp vào, vì vậy hãy Nhấp chuột trái hoặc sử dụng A hoặc D hoặc Phím mũi tên để xoay thanh cắm.

Mục tiêu của bạn là đảm bảo mọi ổ cắm đều được kết nối trong trò chơi Plug the Plug. Một số khối có hình dạng khác nhau, một số không thể xoay được! Lưu ý các khối màu hồng sẽ hoạt động như những bức tường.

Nhấp vào một phích cắm để nhặt nó lên, sau đó nhấp vào một ổ cắm đang mở để cắm nó vào. Mục tiêu của bạn là đảm bảo mọi ổ cắm đều được kết nối trong trò chơi Plug the Plug.

Một số phích cắm có thể cần được xoay để lắp vào. Nhấp chuột trái hoặc sử dụng A hoặc D hoặc Phím mũi tên để xoay thanh phích cắm.

Một số phích cắm có hình dạng khác nhau và một số không thể xoay được!

4.4 Rating Star
5,049
Phiếu bầu