Polly the Frog 3

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển trong Polly the Frog 3. Nhấn Space để nhảy và nhảy đôi. Khi tìm thấy tàu lượn, bạn có thể giữ khoảng trống để lướt.

Nhấn Shift để ăn kẻ thù. Lưỡi của bạn sẽ di chuyển theo hướng bạn đang hướng tới. Bạn chỉ có 3 điểm máu nên hãy đảm bảo không bị trúng quá nhiều sâu và dây leo. Thu thập 30 miếng hoa súng để lấy lại một hp!

Mỗi cấp độ có một quả sồi ẩn. Hãy cố gắng tìm tất cả!

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển trong Polly the Frog 3. Nhấn SPACE để nhảy và nhấn lại để nhảy đôi. Khi tìm thấy tàu lượn, bạn có thể giữ SPACE để lướt.

Nhấn Shift để phóng lưỡi của bạn và ăn thịt kẻ thù. Lưỡi của bạn sẽ di chuyển theo bất kỳ hướng nào bạn đang đối mặt. Bạn chỉ có 3 điểm máu nên hãy đảm bảo không bị sâu tấn công hoặc địa hình nhiều gai. Thu thập 30 miếng hoa huệ để lấy lại sức khỏe!

Mỗi cấp độ có một quả sồi ẩn. Hãy cố gắng tìm tất cả!

4.5 Rating Star
1,735
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển trong Polly the Frog 3. Nhấn Space để nhảy và nhảy đôi. Khi tìm thấy tàu lượn, bạn có thể giữ khoảng trống để lướt.

Nhấn Shift để ăn kẻ thù. Lưỡi của bạn sẽ di chuyển theo hướng bạn đang hướng tới. Bạn chỉ có 3 điểm máu nên hãy đảm bảo không bị trúng quá nhiều sâu và dây leo. Thu thập 30 miếng hoa súng để lấy lại một hp!

Mỗi cấp độ có một quả sồi ẩn. Hãy cố gắng tìm tất cả!

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển trong Polly the Frog 3. Nhấn SPACE để nhảy và nhấn lại để nhảy đôi. Khi tìm thấy tàu lượn, bạn có thể giữ SPACE để lướt.

Nhấn Shift để phóng lưỡi của bạn và ăn thịt kẻ thù. Lưỡi của bạn sẽ di chuyển theo bất kỳ hướng nào bạn đang đối mặt. Bạn chỉ có 3 điểm máu nên hãy đảm bảo không bị sâu tấn công hoặc địa hình nhiều gai. Thu thập 30 miếng hoa huệ để lấy lại sức khỏe!

Mỗi cấp độ có một quả sồi ẩn. Hãy cố gắng tìm tất cả!

4.5 Rating Star
1,735
Phiếu bầu