Potatoman Seeks the Troof

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển và nhảy. Hãy chú ý đến môi trường xung quanh bạn và tránh tất cả các vật thể bay! Sự thật là gì? Bạn sẽ phải đi đến cuối cùng để tìm hiểu!

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển và nhảy. Hãy chú ý đến môi trường xung quanh bạn và tránh tất cả các vật thể bay! Sự thật là gì? Bạn sẽ phải đi đến cuối cùng để tìm hiểu!

4.1 Rating Star
27,310
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển và nhảy. Hãy chú ý đến môi trường xung quanh bạn và tránh tất cả các vật thể bay! Sự thật là gì? Bạn sẽ phải đi đến cuối cùng để tìm hiểu!

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển và nhảy. Hãy chú ý đến môi trường xung quanh bạn và tránh tất cả các vật thể bay! Sự thật là gì? Bạn sẽ phải đi đến cuối cùng để tìm hiểu!

4.1 Rating Star
27,310
Phiếu bầu