Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Prizma Puzzle 2

Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star4.0 / 5(111 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Jan 29, 2024
Giải phóng:
Jul 20, 2015
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Sử dụng chuột để vẽ đường đi cho ánh sáng chiếu tới tất cả các kim tự tháp. Đừng hết nước đi, hoặc dồn mình vào một góc!

Sử dụng chuột để vẽ đường đi cho ánh sáng chiếu tới tất cả các kim tự tháp. Đừng hết nước đi, hoặc dồn mình vào một góc!

Tiến trình trò chơi

0 XP
Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star4.0 / 5(111 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Jan 29, 2024
Giải phóng:
Jul 20, 2015
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Sử dụng chuột để vẽ đường đi cho ánh sáng chiếu tới tất cả các kim tự tháp. Đừng hết nước đi, hoặc dồn mình vào một góc!

Sử dụng chuột để vẽ đường đi cho ánh sáng chiếu tới tất cả các kim tự tháp. Đừng hết nước đi, hoặc dồn mình vào một góc!

4.0 Rating Star
111
Phiếu bầu