Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Hexep

Genre:
Xếp hạng:
Rating Star3.5 / 5(350 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 29, 2024
Release:
Sep 26, 2013
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Sử dụng chuột để di chuyển qua các lưới hình lục giác để xóa tất cả. Khi bạn đi qua một hình lục giác, bạn không thể đi qua nó lần nữa. Nếu bạn gặp khó khăn, hãy nhấp vào nút chuột trái để bắt đầu lại cấp độ.

Sử dụng chuột để di chuyển qua các lưới hình lục giác để xóa tất cả. Khi bạn đi qua một hình lục giác, bạn không thể đi qua nó lần nữa. Nếu bạn gặp khó khăn, hãy nhấp vào nút chuột trái để bắt đầu lại cấp độ.

Tiến trình trò chơi

0 XP
Genre:
Xếp hạng:
Rating Star3.5 / 5(350 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 29, 2024
Release:
Sep 26, 2013
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Sử dụng chuột để di chuyển qua các lưới hình lục giác để xóa tất cả. Khi bạn đi qua một hình lục giác, bạn không thể đi qua nó lần nữa. Nếu bạn gặp khó khăn, hãy nhấp vào nút chuột trái để bắt đầu lại cấp độ.

Sử dụng chuột để di chuyển qua các lưới hình lục giác để xóa tất cả. Khi bạn đi qua một hình lục giác, bạn không thể đi qua nó lần nữa. Nếu bạn gặp khó khăn, hãy nhấp vào nút chuột trái để bắt đầu lại cấp độ.

3.5 Rating Star
350
Phiếu bầu