Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

The Schema

Genre:
Xếp hạng:
Rating Star3.4 / 5(768 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Jan 29, 2024
Release:
Sep 04, 2018
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Hướng dẫn rô-bốt của bạn cắm cờ bằng cách thêm các lệnh vào dòng thời gian. Nhấp và kéo một lệnh để đặt nó vào dòng thời gian, sau đó nhấn bắt đầu.

Hướng dẫn rô-bốt của bạn cắm cờ bằng cách thêm các lệnh vào dòng thời gian. Nhấp và kéo một lệnh để đặt nó vào dòng thời gian, sau đó nhấn bắt đầu. Ở một số cấp độ, bạn có thể tạm dừng và điều chỉnh dòng thời gian sau khi bắt đầu.

Tiến trình trò chơi

0 XP
Genre:
Xếp hạng:
Rating Star3.4 / 5(768 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Jan 29, 2024
Release:
Sep 04, 2018
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Hướng dẫn rô-bốt của bạn cắm cờ bằng cách thêm các lệnh vào dòng thời gian. Nhấp và kéo một lệnh để đặt nó vào dòng thời gian, sau đó nhấn bắt đầu.

Hướng dẫn rô-bốt của bạn cắm cờ bằng cách thêm các lệnh vào dòng thời gian. Nhấp và kéo một lệnh để đặt nó vào dòng thời gian, sau đó nhấn bắt đầu. Ở một số cấp độ, bạn có thể tạm dừng và điều chỉnh dòng thời gian sau khi bắt đầu.

3.4 Rating Star
768
Phiếu bầu