Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Prizma Puzzle

Genre:
Xếp hạng:
Rating Star3.9 / 5(261 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Jan 29, 2024
Release:
Mar 23, 2015
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Sử dụng chuột để vẽ đường đi cho ánh sáng chiếu tới tất cả các kim tự tháp. Đừng hết nước đi, hoặc dồn mình vào một góc!

Sử dụng chuột để vẽ đường đi cho ánh sáng chiếu tới tất cả các kim tự tháp. Đừng hết nước đi, hoặc dồn mình vào một góc!

Tiến trình trò chơi

0 XP
Genre:
Xếp hạng:
Rating Star3.9 / 5(261 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Jan 29, 2024
Release:
Mar 23, 2015
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Sử dụng chuột để vẽ đường đi cho ánh sáng chiếu tới tất cả các kim tự tháp. Đừng hết nước đi, hoặc dồn mình vào một góc!

Sử dụng chuột để vẽ đường đi cho ánh sáng chiếu tới tất cả các kim tự tháp. Đừng hết nước đi, hoặc dồn mình vào một góc!

3.9 Rating Star
261
Phiếu bầu