Push Your Luck

Hướng dẫn

Quay bánh xe để tìm số mục tiêu, sau đó đoán xem vòng quay tiếp theo sẽ CAO HƠN hay THẤP HƠN. Làm đúng để tiếp tục tham gia vòng chơi và số mới sẽ được cộng vào số điểm trong NGÂN HÀNG. Nhưng đoán sai và bạn bị loại khỏi vòng chơi mà không có điểm.

Nếu việc đoán có vẻ quá rủi ro, hãy nhấn BANK để thêm điểm vào điểm số của bạn và ngồi ngoài phần còn lại của vòng. Một vòng mới bắt đầu sau khi tất cả tám người chơi NGÂN HÀNG hoặc BUST.

Bạn cũng nhận được một VÒNG QUAY MIỄN PHÍ cho mỗi trò chơi. Nó cho phép bạn ở lại trò chơi trong một lần quay mà không gặp rủi ro khi đoán sai. Sử dụng nó một cách rộng rãi!

Trò chơi kết thúc khi một người chơi tích lũy được hơn 100 điểm. Vòng đó tiếp tục cho đến khi tất cả người chơi NGÂN HÀNG hoặc BUST, và sau đó người chơi có số điểm cao nhất sẽ thắng.

Chạm vào ? hoặc nút QUY TẮC để xem một số mẹo nâng cao về cách tối đa hóa tỷ lệ cược của bạn.

Chào mừng bạn đến với chương trình trò chơi Push Your Luck, một cách thú vị để tìm hiểu về xác suất!

Quay bánh xe để tìm số mục tiêu, sau đó đoán xem vòng quay tiếp theo sẽ CAO HƠN hay THẤP HƠN. Làm đúng để tiếp tục tham gia vòng chơi và số mới sẽ được cộng vào số điểm trong NGÂN HÀNG. Nhưng đoán sai và bạn bị loại khỏi vòng chơi mà không có điểm.

Nếu việc đoán có vẻ quá rủi ro, hãy nhấn BANK để thêm điểm vào điểm số của bạn và ngồi ngoài phần còn lại của vòng. Một vòng mới bắt đầu sau khi tất cả tám người chơi NGÂN HÀNG hoặc BUST.

Bạn cũng nhận được một VÒNG QUAY MIỄN PHÍ cho mỗi trò chơi. Nó cho phép bạn ở lại trò chơi trong một lần quay mà không gặp rủi ro khi đoán sai. Sử dụng nó một cách rộng rãi!

Trò chơi kết thúc khi một người chơi tích lũy được hơn 100 điểm. Vòng đó tiếp tục cho đến khi tất cả người chơi NGÂN HÀNG hoặc BUST, và sau đó người chơi có số điểm cao nhất sẽ thắng.

Vào cuối mỗi trò chơi, bạn được hoặc mất điểm dựa trên vị trí về đích của mình. Tiếp tục giành chiến thắng để leo lên thứ hạng của bạn từ đồng đến kim cương!

Nhấn ? hoặc nút QUY TẮC để xem một số mẹo nâng cao về cách tối đa hóa tỷ lệ cược của bạn.

4.5 Rating Star
133,212
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi 0%

0 XP

Hướng dẫn

Quay bánh xe để tìm số mục tiêu, sau đó đoán xem vòng quay tiếp theo sẽ CAO HƠN hay THẤP HƠN. Làm đúng để tiếp tục tham gia vòng chơi và số mới sẽ được cộng vào số điểm trong NGÂN HÀNG. Nhưng đoán sai và bạn bị loại khỏi vòng chơi mà không có điểm.

Nếu việc đoán có vẻ quá rủi ro, hãy nhấn BANK để thêm điểm vào điểm số của bạn và ngồi ngoài phần còn lại của vòng. Một vòng mới bắt đầu sau khi tất cả tám người chơi NGÂN HÀNG hoặc BUST.

Bạn cũng nhận được một VÒNG QUAY MIỄN PHÍ cho mỗi trò chơi. Nó cho phép bạn ở lại trò chơi trong một lần quay mà không gặp rủi ro khi đoán sai. Sử dụng nó một cách rộng rãi!

Trò chơi kết thúc khi một người chơi tích lũy được hơn 100 điểm. Vòng đó tiếp tục cho đến khi tất cả người chơi NGÂN HÀNG hoặc BUST, và sau đó người chơi có số điểm cao nhất sẽ thắng.

Chạm vào ? hoặc nút QUY TẮC để xem một số mẹo nâng cao về cách tối đa hóa tỷ lệ cược của bạn.

Chào mừng bạn đến với chương trình trò chơi Push Your Luck, một cách thú vị để tìm hiểu về xác suất!

Quay bánh xe để tìm số mục tiêu, sau đó đoán xem vòng quay tiếp theo sẽ CAO HƠN hay THẤP HƠN. Làm đúng để tiếp tục tham gia vòng chơi và số mới sẽ được cộng vào số điểm trong NGÂN HÀNG. Nhưng đoán sai và bạn bị loại khỏi vòng chơi mà không có điểm.

Nếu việc đoán có vẻ quá rủi ro, hãy nhấn BANK để thêm điểm vào điểm số của bạn và ngồi ngoài phần còn lại của vòng. Một vòng mới bắt đầu sau khi tất cả tám người chơi NGÂN HÀNG hoặc BUST.

Bạn cũng nhận được một VÒNG QUAY MIỄN PHÍ cho mỗi trò chơi. Nó cho phép bạn ở lại trò chơi trong một lần quay mà không gặp rủi ro khi đoán sai. Sử dụng nó một cách rộng rãi!

Trò chơi kết thúc khi một người chơi tích lũy được hơn 100 điểm. Vòng đó tiếp tục cho đến khi tất cả người chơi NGÂN HÀNG hoặc BUST, và sau đó người chơi có số điểm cao nhất sẽ thắng.

Vào cuối mỗi trò chơi, bạn được hoặc mất điểm dựa trên vị trí về đích của mình. Tiếp tục giành chiến thắng để leo lên thứ hạng của bạn từ đồng đến kim cương!

Nhấn ? hoặc nút QUY TẮC để xem một số mẹo nâng cao về cách tối đa hóa tỷ lệ cược của bạn.

4.5 Rating Star
133,212
Phiếu bầu