Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Release the Mooks

Genre:
Xếp hạng:
Rating Star3.7 / 5(516 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 29, 2024
Release:
Apr 12, 2012
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Sử dụng chuột của bạn để giải phóng Mooks khỏi các khu vực bóng mờ và xếp chúng sao cho không có con nào rơi ra khỏi màn hình. Hãy chắc chắn để giữ cho mọi thứ cân bằng!
Sử dụng chuột của bạn để giải phóng Mooks khỏi các khu vực bóng mờ và xếp chúng sao cho không có con nào rơi ra khỏi màn hình. Hãy chắc chắn để giữ cho mọi thứ cân bằng!

Tiến trình trò chơi

0 XP
Genre:
Xếp hạng:
Rating Star3.7 / 5(516 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 29, 2024
Release:
Apr 12, 2012
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Sử dụng chuột của bạn để giải phóng Mooks khỏi các khu vực bóng mờ và xếp chúng sao cho không có con nào rơi ra khỏi màn hình. Hãy chắc chắn để giữ cho mọi thứ cân bằng!
Sử dụng chuột của bạn để giải phóng Mooks khỏi các khu vực bóng mờ và xếp chúng sao cho không có con nào rơi ra khỏi màn hình. Hãy chắc chắn để giữ cho mọi thứ cân bằng!
3.7 Rating Star
516
Phiếu bầu