Retro Helicopter

Hướng dẫn

Nhấn và giữ để di chuyển lên trên. Phát hành để thả xuống. Hãy cố gắng đạt được 2000m, sau đó xem bạn có thể tiến xa hơn nữa không!

Click chuột hoặc nhấn Spacebar để di chuyển lên trên. Phát hành để thả xuống. Hãy cố gắng đạt được 2000m, sau đó xem bạn có thể tiến xa hơn nữa không!

4.2 Rating Star
46,914
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Nhấn và giữ để di chuyển lên trên. Phát hành để thả xuống. Hãy cố gắng đạt được 2000m, sau đó xem bạn có thể tiến xa hơn nữa không!

Click chuột hoặc nhấn Spacebar để di chuyển lên trên. Phát hành để thả xuống. Hãy cố gắng đạt được 2000m, sau đó xem bạn có thể tiến xa hơn nữa không!

4.2 Rating Star
46,914
Phiếu bầu