Robo Twins

Hướng dẫn

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển. Robot nhỏ phải đứng trên công tắc màu đỏ để cung cấp năng lượng cho robot lớn. Khi đèn sáng, nhấn SPACE để điều khiển robot lớn.

Là một chú rô-bốt lớn, bạn có thể giúp xây dựng một con đường cho chú rô-bốt nhỏ tiếp cận cục pin!

Mục tiêu của bạn là đưa robot nhỏ đến cục pin lớn!

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển. Robot nhỏ phải đứng trên nút màu đỏ để cung cấp năng lượng cho robot lớn. Trong khi nhấn nút, hãy nhấn phím SPACE để chuyển điều khiển giữa hai rô-bốt.

Robot nhỏ có thể nhảy lên robot lớn. Robot lớn cũng có thể đẩy các khối để robot nhỏ nhảy lên.

4.2 Rating Star
301
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển. Robot nhỏ phải đứng trên công tắc màu đỏ để cung cấp năng lượng cho robot lớn. Khi đèn sáng, nhấn SPACE để điều khiển robot lớn.

Là một chú rô-bốt lớn, bạn có thể giúp xây dựng một con đường cho chú rô-bốt nhỏ tiếp cận cục pin!

Mục tiêu của bạn là đưa robot nhỏ đến cục pin lớn!

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển. Robot nhỏ phải đứng trên nút màu đỏ để cung cấp năng lượng cho robot lớn. Trong khi nhấn nút, hãy nhấn phím SPACE để chuyển điều khiển giữa hai rô-bốt.

Robot nhỏ có thể nhảy lên robot lớn. Robot lớn cũng có thể đẩy các khối để robot nhỏ nhảy lên.

4.2 Rating Star
301
Phiếu bầu