Rocket Dancer 2

Hướng dẫn

Sử dụng W hoặc phím dài để tăng tốc, và A và D để rẽ. Tránh tất cả các bức tường và chướng ngại vật và chạm vào bệ đáp màu xanh nhạt. Đừng lo lắng, bạn không cần phải hạ cánh nhẹ nhàng, bạn chỉ cần chạm vào nó bằng bất kỳ bộ phận nào trên tàu tên lửa của mình.

Cảnh báo: hãy để mắt đến đồng hồ đo nhiên liệu ở cuối màn hình!

Sử dụng W hoặc phím dài để tăng tốc, và A và D để rẽ. Tránh tất cả các bức tường và chướng ngại vật và chạm vào bệ đáp màu xanh nhạt. Đừng lo lắng, bạn không cần phải hạ cánh nhẹ nhàng, bạn chỉ cần chạm vào nó bằng bất kỳ bộ phận nào trên tàu tên lửa của mình.

Cảnh báo: hãy để mắt đến đồng hồ đo nhiên liệu ở cuối màn hình!

4.2 Rating Star
33,002
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Sử dụng W hoặc phím dài để tăng tốc, và A và D để rẽ. Tránh tất cả các bức tường và chướng ngại vật và chạm vào bệ đáp màu xanh nhạt. Đừng lo lắng, bạn không cần phải hạ cánh nhẹ nhàng, bạn chỉ cần chạm vào nó bằng bất kỳ bộ phận nào trên tàu tên lửa của mình.

Cảnh báo: hãy để mắt đến đồng hồ đo nhiên liệu ở cuối màn hình!

Sử dụng W hoặc phím dài để tăng tốc, và A và D để rẽ. Tránh tất cả các bức tường và chướng ngại vật và chạm vào bệ đáp màu xanh nhạt. Đừng lo lắng, bạn không cần phải hạ cánh nhẹ nhàng, bạn chỉ cần chạm vào nó bằng bất kỳ bộ phận nào trên tàu tên lửa của mình.

Cảnh báo: hãy để mắt đến đồng hồ đo nhiên liệu ở cuối màn hình!

4.2 Rating Star
33,002
Phiếu bầu