Sand Drawn

Hướng dẫn

Chạm và kéo để đào một đường hầm xuyên qua cát. Dẫn từng quả bóng vào đúng thùng. Nếu bạn gặp khó khăn, hãy nhấn vào nút Khởi động lại để thử lại.

Nhấp và kéo để đào một đường hầm xuyên qua cát. Dẫn từng quả bóng vào đúng thùng. Nếu bạn gặp khó khăn, hãy nhấn R để thử lại.

4.2 Rating Star
4,675
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Chạm và kéo để đào một đường hầm xuyên qua cát. Dẫn từng quả bóng vào đúng thùng. Nếu bạn gặp khó khăn, hãy nhấn vào nút Khởi động lại để thử lại.

Nhấp và kéo để đào một đường hầm xuyên qua cát. Dẫn từng quả bóng vào đúng thùng. Nếu bạn gặp khó khăn, hãy nhấn R để thử lại.

4.2 Rating Star
4,675
Phiếu bầu