Sheepwith

Hướng dẫn

Giữ LÊN để tăng tốc. Nhấn TRÁI và PHẢI để rẽ. Lấy cừu trong móng vuốt của bạn bằng cách bay qua chúng, sau đó đặt chúng vào nhà của chúng để thả chúng đi. Khi bạn đã cứu đủ cừu, hãy hạ cánh từ từ xuống bãi đáp để hoàn thành cấp độ. Coi chừng chó sói, chúng sẽ ăn thịt cừu của bạn. Và đừng đâm vào bất kỳ bức tường nào!

Giữ LÊN để tăng tốc. Nhấn TRÁI và PHẢI để rẽ. Lấy cừu trong móng vuốt của bạn bằng cách bay qua chúng, sau đó đặt chúng vào nhà của chúng để thả chúng đi. Khi bạn đã cứu đủ cừu, hãy hạ cánh từ từ xuống bãi đáp để hoàn thành cấp độ. Coi chừng chó sói, chúng sẽ ăn thịt cừu của bạn. Và đừng đâm vào bất kỳ bức tường nào!

4.2 Rating Star
23,496
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Giữ LÊN để tăng tốc. Nhấn TRÁI và PHẢI để rẽ. Lấy cừu trong móng vuốt của bạn bằng cách bay qua chúng, sau đó đặt chúng vào nhà của chúng để thả chúng đi. Khi bạn đã cứu đủ cừu, hãy hạ cánh từ từ xuống bãi đáp để hoàn thành cấp độ. Coi chừng chó sói, chúng sẽ ăn thịt cừu của bạn. Và đừng đâm vào bất kỳ bức tường nào!

Giữ LÊN để tăng tốc. Nhấn TRÁI và PHẢI để rẽ. Lấy cừu trong móng vuốt của bạn bằng cách bay qua chúng, sau đó đặt chúng vào nhà của chúng để thả chúng đi. Khi bạn đã cứu đủ cừu, hãy hạ cánh từ từ xuống bãi đáp để hoàn thành cấp độ. Coi chừng chó sói, chúng sẽ ăn thịt cừu của bạn. Và đừng đâm vào bất kỳ bức tường nào!

4.2 Rating Star
23,496
Phiếu bầu