Simon's Lab 2

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên hoặc A và D để di chuyển. Nhấn phím cách để nhảy. Nhấn Z để chọn một cấp độ hoặc để xem các quy tắc của cấp độ đó. Lấy tất cả ba khối sao trước khi bạn chạm vào cánh cửa. Và chắc chắn rằng bạn không phá vỡ các quy tắc!

Sử dụng các phím mũi tên hoặc A và D để di chuyển. Nhấn phím cách để nhảy. Nhấn Z để chọn một cấp độ hoặc để xem các quy tắc của cấp độ đó. Lấy tất cả ba khối sao trước khi bạn chạm vào cánh cửa. Và chắc chắn rằng bạn không phá vỡ các quy tắc!

3.9 Rating Star
2,937
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên hoặc A và D để di chuyển. Nhấn phím cách để nhảy. Nhấn Z để chọn một cấp độ hoặc để xem các quy tắc của cấp độ đó. Lấy tất cả ba khối sao trước khi bạn chạm vào cánh cửa. Và chắc chắn rằng bạn không phá vỡ các quy tắc!

Sử dụng các phím mũi tên hoặc A và D để di chuyển. Nhấn phím cách để nhảy. Nhấn Z để chọn một cấp độ hoặc để xem các quy tắc của cấp độ đó. Lấy tất cả ba khối sao trước khi bạn chạm vào cánh cửa. Và chắc chắn rằng bạn không phá vỡ các quy tắc!

3.9 Rating Star
2,937
Phiếu bầu