Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Wup

Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.0 / 5(1,758 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Nov 10, 2023
Release:
Feb 17, 2022
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Tất cả những gì bạn có thể làm là nhấn A hoặc Mũi tên Trái để di chuyển... lúc này. Mục tiêu của bạn là tránh những cái gai và bẫy đang chờ đợi bạn, đồng thời lấy lại tất cả các nước đi khác của bạn!

Tất cả những gì bạn có thể làm là nhấn A hoặc Mũi tên Trái để di chuyển... lúc này. Mục tiêu của bạn là tránh những cái gai và bẫy đang chờ đợi bạn, đồng thời lấy lại tất cả các nước đi khác của bạn!

Tiến trình trò chơi

0 XP
Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.0 / 5(1,758 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Nov 10, 2023
Release:
Feb 17, 2022
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Tất cả những gì bạn có thể làm là nhấn A hoặc Mũi tên Trái để di chuyển... lúc này. Mục tiêu của bạn là tránh những cái gai và bẫy đang chờ đợi bạn, đồng thời lấy lại tất cả các nước đi khác của bạn!

Tất cả những gì bạn có thể làm là nhấn A hoặc Mũi tên Trái để di chuyển... lúc này. Mục tiêu của bạn là tránh những cái gai và bẫy đang chờ đợi bạn, đồng thời lấy lại tất cả các nước đi khác của bạn!

4.0 Rating Star
1,758
Phiếu bầu