Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Encaged

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Mar 12, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.9 / 5(4,109 Phiếu bầu)
Release :
Jun 08, 2020

Hướng dẫn

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển và nhảy. Nhảy lại khi đang ở trên không để thực hiện cú nhảy đôi. Mục tiêu của bạn là thu thập tất cả các biển chỉ dẫn ở mỗi cấp độ. Khi bạn chạm vào một biển chỉ dẫn, bạn sẽ phải từ bỏ một kỹ năng trong phần còn lại của cấp độ. Chọn một cách khôn ngoan! Chọn một khả năng để loại bỏ bằng các mũi tên và Dấu cách hoặc bằng cách nhấp vào nó.

Hãy suy nghĩ cẩn thận về sự lựa chọn của bạn bởi vì thứ tự là tất cả!

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển và nhảy. Nhảy lại khi đang ở trên không để thực hiện cú nhảy đôi. Mục tiêu của bạn là thu thập tất cả các biển chỉ dẫn ở mỗi cấp độ. Khi bạn chạm vào một biển chỉ dẫn, bạn sẽ phải từ bỏ một kỹ năng trong phần còn lại của cấp độ. Chọn một cách khôn ngoan! Chọn một khả năng để loại bỏ bằng các mũi tên và Dấu cách hoặc bằng cách nhấp vào nó.

Hãy suy nghĩ cẩn thận về sự lựa chọn của bạn bởi vì thứ tự là tất cả!

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Mar 12, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.9 / 5(4,109 Phiếu bầu)
Release :
Jun 08, 2020

Hướng dẫn

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển và nhảy. Nhảy lại khi đang ở trên không để thực hiện cú nhảy đôi. Mục tiêu của bạn là thu thập tất cả các biển chỉ dẫn ở mỗi cấp độ. Khi bạn chạm vào một biển chỉ dẫn, bạn sẽ phải từ bỏ một kỹ năng trong phần còn lại của cấp độ. Chọn một cách khôn ngoan! Chọn một khả năng để loại bỏ bằng các mũi tên và Dấu cách hoặc bằng cách nhấp vào nó.

Hãy suy nghĩ cẩn thận về sự lựa chọn của bạn bởi vì thứ tự là tất cả!

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển và nhảy. Nhảy lại khi đang ở trên không để thực hiện cú nhảy đôi. Mục tiêu của bạn là thu thập tất cả các biển chỉ dẫn ở mỗi cấp độ. Khi bạn chạm vào một biển chỉ dẫn, bạn sẽ phải từ bỏ một kỹ năng trong phần còn lại của cấp độ. Chọn một cách khôn ngoan! Chọn một khả năng để loại bỏ bằng các mũi tên và Dấu cách hoặc bằng cách nhấp vào nó.

Hãy suy nghĩ cẩn thận về sự lựa chọn của bạn bởi vì thứ tự là tất cả!

3.9 Rating Star
4,109
Phiếu bầu