Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Simon's Lab

Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star3.4 / 5(12,614 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Mar 06, 2023
Giải phóng:
Sep 04, 2017
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên hoặc W và D để di chuyển. Nhấn LÊN hoặc W để nhảy. Lật công tắc và đến cửa để lên cấp độ tiếp theo. Đảm bảo tuân theo các quy tắc mới ở mọi cấp độ.

Sử dụng các phím mũi tên hoặc W và D để di chuyển. Nhấn LÊN hoặc W để nhảy. Lật công tắc và đến cửa để lên cấp độ tiếp theo. Đảm bảo tuân theo các quy tắc mới ở mọi cấp độ.

Tiến trình trò chơi

0 XP
Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star3.4 / 5(12,614 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Mar 06, 2023
Giải phóng:
Sep 04, 2017
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên hoặc W và D để di chuyển. Nhấn LÊN hoặc W để nhảy. Lật công tắc và đến cửa để lên cấp độ tiếp theo. Đảm bảo tuân theo các quy tắc mới ở mọi cấp độ.

Sử dụng các phím mũi tên hoặc W và D để di chuyển. Nhấn LÊN hoặc W để nhảy. Lật công tắc và đến cửa để lên cấp độ tiếp theo. Đảm bảo tuân theo các quy tắc mới ở mọi cấp độ.

3.4 Rating Star
12,614
Phiếu bầu