Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Slide Path

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Sep 29, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.6 / 5(592 Phiếu bầu)
Release :
Mar 24, 2020

Hướng dẫn

Kéo để trượt tất cả các viên kim cương màu lớn. Đặt chúng lên trên những viên kim cương nhỏ hơn cùng màu.

Nhấp và kéo chuột của bạn hoặc sử dụng các phím mũi tên để trượt các viên kim cương màu lớn dọc theo các đường lưới. Đặt từng viên kim cương lớn lên trên viên kim cương nhỏ hơn cùng màu để đánh bại cấp độ. Nếu bạn gặp khó khăn, hãy nhấn R để khởi động lại.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Sep 29, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.6 / 5(592 Phiếu bầu)
Release :
Mar 24, 2020

Hướng dẫn

Kéo để trượt tất cả các viên kim cương màu lớn. Đặt chúng lên trên những viên kim cương nhỏ hơn cùng màu.

Nhấp và kéo chuột của bạn hoặc sử dụng các phím mũi tên để trượt các viên kim cương màu lớn dọc theo các đường lưới. Đặt từng viên kim cương lớn lên trên viên kim cương nhỏ hơn cùng màu để đánh bại cấp độ. Nếu bạn gặp khó khăn, hãy nhấn R để khởi động lại.

3.6 Rating Star
592
Phiếu bầu