Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

A Sliding Thing

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Sep 29, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.9 / 5(2,642 Phiếu bầu)
Release :
Nov 02, 2018

Hướng dẫn

Kéo ngón tay của bạn để trượt qua cấp độ. Bạn sẽ dừng lại khi va vào tường. Tiếp tục di chuyển xung quanh cho đến khi bạn vào trong lỗ.

Sử dụng các phím mũi tên để trượt qua cấp độ. Bạn sẽ dừng lại khi va vào tường. Tiếp tục di chuyển xung quanh cho đến khi bạn vào trong lỗ.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Sep 29, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.9 / 5(2,642 Phiếu bầu)
Release :
Nov 02, 2018

Hướng dẫn

Kéo ngón tay của bạn để trượt qua cấp độ. Bạn sẽ dừng lại khi va vào tường. Tiếp tục di chuyển xung quanh cho đến khi bạn vào trong lỗ.

Sử dụng các phím mũi tên để trượt qua cấp độ. Bạn sẽ dừng lại khi va vào tường. Tiếp tục di chuyển xung quanh cho đến khi bạn vào trong lỗ.

3.9 Rating Star
2,642
Phiếu bầu