Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Quadrata

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Sep 29, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.4 / 5(195 Phiếu bầu)
Release :
Nov 23, 2022

Hướng dẫn

Vuốt để trượt hình vuông của bạn. Mỗi lần bạn trượt, bạn sẽ mất một trái tim. Mục tiêu của bạn là lấy được tất cả các mã thông báo màu xanh ở cả hai bên màn hình trước khi hết trái tim.

Sử dụng WASD hoặc Phím mũi tên để trượt các ô vuông của bạn. Mỗi lần bạn trượt, bạn sẽ mất một trái tim. Mục tiêu của bạn là lấy được tất cả các mã thông báo màu xanh ở cả hai bên màn hình trước khi hết trái tim.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Sep 29, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.4 / 5(195 Phiếu bầu)
Release :
Nov 23, 2022

Hướng dẫn

Vuốt để trượt hình vuông của bạn. Mỗi lần bạn trượt, bạn sẽ mất một trái tim. Mục tiêu của bạn là lấy được tất cả các mã thông báo màu xanh ở cả hai bên màn hình trước khi hết trái tim.

Sử dụng WASD hoặc Phím mũi tên để trượt các ô vuông của bạn. Mỗi lần bạn trượt, bạn sẽ mất một trái tim. Mục tiêu của bạn là lấy được tất cả các mã thông báo màu xanh ở cả hai bên màn hình trước khi hết trái tim.

3.4 Rating Star
195
Phiếu bầu