Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Worm

Game content reviewed byPao Salcedo

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Oct 02, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.3 / 5(401 Phiếu bầu)
Release :
Aug 25, 2023

Hướng dẫn

Vuốt để di chuyển. Hoàn thành mỗi cấp độ bằng cách đi đến lỗ.

Trượt vào các khối để di chuyển xung quanh cấp độ. Bạn cũng có thể trượt vào cơ thể của chính bạn. Hãy chắc chắn rằng bạn không trượt khỏi bản đồ!

Di chuyển bằng WASD hoặc các phím mũi tên. Hoàn thành mỗi cấp độ bằng cách đi đến lỗ.

Trượt vào các khối để di chuyển xung quanh cấp độ. Bạn cũng có thể trượt vào cơ thể của chính bạn. Hãy chắc chắn rằng bạn không trượt khỏi bản đồ!

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byPao Salcedo

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Oct 02, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.3 / 5(401 Phiếu bầu)
Release :
Aug 25, 2023

Hướng dẫn

Vuốt để di chuyển. Hoàn thành mỗi cấp độ bằng cách đi đến lỗ.

Trượt vào các khối để di chuyển xung quanh cấp độ. Bạn cũng có thể trượt vào cơ thể của chính bạn. Hãy chắc chắn rằng bạn không trượt khỏi bản đồ!

Di chuyển bằng WASD hoặc các phím mũi tên. Hoàn thành mỗi cấp độ bằng cách đi đến lỗ.

Trượt vào các khối để di chuyển xung quanh cấp độ. Bạn cũng có thể trượt vào cơ thể của chính bạn. Hãy chắc chắn rằng bạn không trượt khỏi bản đồ!

4.3 Rating Star
401
Phiếu bầu