Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Soul Exchange

Game content reviewed byPao Salcedo

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Mar 12, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.3 / 5(2,579 Phiếu bầu)
Release :
Oct 26, 2020

Hướng dẫn

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển và nhảy. Giữ phím Shift để tăng tốc. Ở các cấp độ sau, bạn có thể nhấn E để chuyển đổi giữa nhện và thỏ.

Là một con nhện, bò lên tường và trên trần nhà. Là một chú thỏ, bạn có thể nhảy và nhảy đôi trong không trung. Tìm tất cả bạn bè của bạn và cứu họ khỏi thế giới nguy hiểm!

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển và nhảy. Giữ phím Shift để tăng tốc. Ở các cấp độ sau, bạn có thể nhấn E để chuyển đổi giữa nhện và thỏ.

Là một con nhện, bò lên tường và trên trần nhà. Là một chú thỏ, bạn có thể nhảy và nhảy đôi trong không trung. Tìm tất cả bạn bè của bạn và cứu họ khỏi thế giới nguy hiểm!

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byPao Salcedo

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Mar 12, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.3 / 5(2,579 Phiếu bầu)
Release :
Oct 26, 2020

Hướng dẫn

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển và nhảy. Giữ phím Shift để tăng tốc. Ở các cấp độ sau, bạn có thể nhấn E để chuyển đổi giữa nhện và thỏ.

Là một con nhện, bò lên tường và trên trần nhà. Là một chú thỏ, bạn có thể nhảy và nhảy đôi trong không trung. Tìm tất cả bạn bè của bạn và cứu họ khỏi thế giới nguy hiểm!

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển và nhảy. Giữ phím Shift để tăng tốc. Ở các cấp độ sau, bạn có thể nhấn E để chuyển đổi giữa nhện và thỏ.

Là một con nhện, bò lên tường và trên trần nhà. Là một chú thỏ, bạn có thể nhảy và nhảy đôi trong không trung. Tìm tất cả bạn bè của bạn và cứu họ khỏi thế giới nguy hiểm!

4.3 Rating Star
2,579
Phiếu bầu