Space Is Key 2

Hướng dẫn

Nhấn để nhảy qua các chướng ngại vật. Nó không phải là dễ dàng như nó âm thanh!

Vượt qua từng cấp độ của khóa học vượt chướng ngại vật THỰC SỰ CỨNG này. Sử dụng phím cách của bạn để làm cho khối nhảy qua chướng ngại vật. Tôi cá là bạn không thể vượt qua trò chơi mà không thất bại! Tôi thậm chí không thể lên cấp 5 mà không trượt!

4.3 Rating Star
37,991
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Nhấn để nhảy qua các chướng ngại vật. Nó không phải là dễ dàng như nó âm thanh!

Vượt qua từng cấp độ của khóa học vượt chướng ngại vật THỰC SỰ CỨNG này. Sử dụng phím cách của bạn để làm cho khối nhảy qua chướng ngại vật. Tôi cá là bạn không thể vượt qua trò chơi mà không thất bại! Tôi thậm chí không thể lên cấp 5 mà không trượt!

4.3 Rating Star
37,991
Phiếu bầu