Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Sugar, Sugar 2

Game content reviewed byCoolmath Games Team

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Nov 10, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.4 / 5(18,149 Phiếu bầu)
Release :
Jun 20, 2012

Hướng dẫn

Vẽ các đường dẫn trên màn hình để dẫn đường vào cốc phù hợp với màu của đường. Hoàn thành tất cả 30 cấp độ để mở khóa chế độ "chơi miễn phí"!

Vẽ các đường dẫn trên màn hình để dẫn đường vào cốc phù hợp với màu của đường. Hoàn thành tất cả 30 cấp độ để mở khóa chế độ "chơi miễn phí"!

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byCoolmath Games Team

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Nov 10, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.4 / 5(18,149 Phiếu bầu)
Release :
Jun 20, 2012

Hướng dẫn

Vẽ các đường dẫn trên màn hình để dẫn đường vào cốc phù hợp với màu của đường. Hoàn thành tất cả 30 cấp độ để mở khóa chế độ "chơi miễn phí"!

Vẽ các đường dẫn trên màn hình để dẫn đường vào cốc phù hợp với màu của đường. Hoàn thành tất cả 30 cấp độ để mở khóa chế độ "chơi miễn phí"!

4.4 Rating Star
18,149
Phiếu bầu