Sushi Slicer

Hướng dẫn

Bạn có phải là một đầu bếp sushi bậc thầy? Vuốt ngón tay của bạn để cắt đôi đồ vật, nhưng hãy tránh xa những quả bom!

Nhấp và kéo chuột để cắt các vật thể bay làm đôi! Thả 3 đồ vật và trò chơi kết thúc. Nhưng coi chừng bom!

4.1 Rating Star
31,056
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Bạn có phải là một đầu bếp sushi bậc thầy? Vuốt ngón tay của bạn để cắt đôi đồ vật, nhưng hãy tránh xa những quả bom!

Nhấp và kéo chuột để cắt các vật thể bay làm đôi! Thả 3 đồ vật và trò chơi kết thúc. Nhưng coi chừng bom!

4.1 Rating Star
31,056
Phiếu bầu