Fluid Lines

Hướng dẫn

Chọn hình dạng bạn muốn vẽ, sau đó bắt đầu trò chơi. Hình bên trái màn hình là hình bạn cần vẽ. Phía bên phải là nơi bạn sẽ vẽ nó! Cố gắng kết hợp nó một cách hoàn hảo để có được xếp hạng S.

Có ba chế độ để chơi:

 • Bình thường: Vẽ hình ở đúng vị trí
 • Khó: Vẽ hình với các góc và góc quay khác nhau
 • Thủ tục: Vẽ các dòng mới thay đổi mỗi khi bạn chơi

Cố gắng chơi một chút mỗi ngày để cải thiện kỹ năng vẽ của bạn!

Chọn hình dạng bạn muốn vẽ, sau đó bắt đầu thực hành. Hình bên trái màn hình là hình bạn cần vẽ. Phía bên phải là nơi bạn sẽ vẽ nó! Cố gắng kết hợp nó một cách hoàn hảo để có được xếp hạng SS.

Có ba chế độ để chơi:

 • Bình thường: Vẽ hình ở đúng vị trí
 • Khó: Vẽ hình với các góc và góc quay khác nhau
 • Thủ tục: Vẽ các dòng mới thay đổi mỗi khi bạn chơi

Cố gắng chơi một chút mỗi ngày để cải thiện kỹ năng vẽ của bạn!

3.6 Rating Star
1,724
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Chọn hình dạng bạn muốn vẽ, sau đó bắt đầu trò chơi. Hình bên trái màn hình là hình bạn cần vẽ. Phía bên phải là nơi bạn sẽ vẽ nó! Cố gắng kết hợp nó một cách hoàn hảo để có được xếp hạng S.

Có ba chế độ để chơi:

 • Bình thường: Vẽ hình ở đúng vị trí
 • Khó: Vẽ hình với các góc và góc quay khác nhau
 • Thủ tục: Vẽ các dòng mới thay đổi mỗi khi bạn chơi

Cố gắng chơi một chút mỗi ngày để cải thiện kỹ năng vẽ của bạn!

Chọn hình dạng bạn muốn vẽ, sau đó bắt đầu thực hành. Hình bên trái màn hình là hình bạn cần vẽ. Phía bên phải là nơi bạn sẽ vẽ nó! Cố gắng kết hợp nó một cách hoàn hảo để có được xếp hạng SS.

Có ba chế độ để chơi:

 • Bình thường: Vẽ hình ở đúng vị trí
 • Khó: Vẽ hình với các góc và góc quay khác nhau
 • Thủ tục: Vẽ các dòng mới thay đổi mỗi khi bạn chơi

Cố gắng chơi một chút mỗi ngày để cải thiện kỹ năng vẽ của bạn!

3.6 Rating Star
1,724
Phiếu bầu