Draw The Hill

Hướng dẫn

Nhấn và kéo để vẽ đường cho ô tô của bạn. Lấy tiền xu để nâng cấp xe của bạn và tránh các đường ống trên đường đi!

Bạn có thể đi bao xa?

Nhấp và kéo để vẽ đường đi cho ô tô của bạn. Lấy tiền xu để nâng cấp xe của bạn và tránh các đường ống trên đường đi!

Bạn có thể đi bao xa?

MẸO: Cố gắng giữ cho con đường của bạn trơn tru nhất có thể, để bạn không bị mắc kẹt giữa hai dòng. Cũng giống như trong cuộc sống thực, ổ gà có thể là dấu chấm hết cho chuyến đi của bạn.

4.2 Rating Star
25,015
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Nhấn và kéo để vẽ đường cho ô tô của bạn. Lấy tiền xu để nâng cấp xe của bạn và tránh các đường ống trên đường đi!

Bạn có thể đi bao xa?

Nhấp và kéo để vẽ đường đi cho ô tô của bạn. Lấy tiền xu để nâng cấp xe của bạn và tránh các đường ống trên đường đi!

Bạn có thể đi bao xa?

MẸO: Cố gắng giữ cho con đường của bạn trơn tru nhất có thể, để bạn không bị mắc kẹt giữa hai dòng. Cũng giống như trong cuộc sống thực, ổ gà có thể là dấu chấm hết cho chuyến đi của bạn.

4.2 Rating Star
25,015
Phiếu bầu