Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

The Final Earth 2

Game content reviewed byPao Salcedo

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Oct 19, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.8 / 5(86,861 Phiếu bầu)
Release :
Feb 20, 2020

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là xây dựng một thuộc địa đầy đủ chức năng trên một hành tinh mới. Có rất nhiều tòa nhà và tài nguyên để khám phá. May mắn thay, trò chơi sẽ hướng dẫn bạn cách thức hoạt động của tất cả. Nếu bạn bị lạc, hãy thử bắt đầu một trò chơi mới để xem hướng dẫn.

Mục tiêu của bạn là xây dựng một thuộc địa đầy đủ chức năng trên tất cả các hành tinh mới. Công dân của bạn cần thu thập thực phẩm, gỗ và đá để xây dựng các tòa nhà mới. Bạn có thể thấy tài nguyên của mình ở góc dưới cùng bên phải của màn hình. Để xây dựng một tòa nhà, hãy nhấp vào một biểu tượng ở góc dưới cùng bên trái để mở menu tòa nhà và nhấp vào một tòa nhà để chọn tòa nhà đó. Sau đó nhấp vào một không gian mở trên mặt đất để xây dựng nó. Xây dựng nhà ở để tăng dân số và trang trại để kiếm thêm thức ăn. Xây dựng một thuộc địa lớn hơn và tốt hơn với tất cả các tòa nhà sản xuất và giải trí mới. Nhưng hãy để mắt đến tài nguyên của bạn để giữ cho thuộc địa của bạn được no và hạnh phúc!

Một số tòa nhà có thể được nâng cấp. Truy cập menu nâng cấp bằng cách nhấp trực tiếp vào tòa nhà.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byPao Salcedo

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Oct 19, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.8 / 5(86,861 Phiếu bầu)
Release :
Feb 20, 2020

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là xây dựng một thuộc địa đầy đủ chức năng trên một hành tinh mới. Có rất nhiều tòa nhà và tài nguyên để khám phá. May mắn thay, trò chơi sẽ hướng dẫn bạn cách thức hoạt động của tất cả. Nếu bạn bị lạc, hãy thử bắt đầu một trò chơi mới để xem hướng dẫn.

Mục tiêu của bạn là xây dựng một thuộc địa đầy đủ chức năng trên tất cả các hành tinh mới. Công dân của bạn cần thu thập thực phẩm, gỗ và đá để xây dựng các tòa nhà mới. Bạn có thể thấy tài nguyên của mình ở góc dưới cùng bên phải của màn hình. Để xây dựng một tòa nhà, hãy nhấp vào một biểu tượng ở góc dưới cùng bên trái để mở menu tòa nhà và nhấp vào một tòa nhà để chọn tòa nhà đó. Sau đó nhấp vào một không gian mở trên mặt đất để xây dựng nó. Xây dựng nhà ở để tăng dân số và trang trại để kiếm thêm thức ăn. Xây dựng một thuộc địa lớn hơn và tốt hơn với tất cả các tòa nhà sản xuất và giải trí mới. Nhưng hãy để mắt đến tài nguyên của bạn để giữ cho thuộc địa của bạn được no và hạnh phúc!

Một số tòa nhà có thể được nâng cấp. Truy cập menu nâng cấp bằng cách nhấp trực tiếp vào tòa nhà.

4.8 Rating Star
86,861
Phiếu bầu