Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

The Spectacular Lefty and Righty

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Aug 01, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.5 / 5(6,643 Phiếu bầu)
Release :
May 18, 2020

Hướng dẫn

Di chuyển Lefty (màu xanh lam) bằng WASD và di chuyển Righty (màu vàng) bằng các phím mũi tên. Lefty rất khỏe và có thể nhảy khi giữ Righty trên đầu. Righty gầy và có thể nhảy cao hơn nhiều. Sử dụng tài năng đặc biệt của họ để đưa từng người đến lều của họ một cách an toàn.

Di chuyển Lefty (màu xanh lam) bằng WASD và di chuyển Righty (màu vàng) bằng các phím mũi tên. Lefty rất khỏe và có thể nhảy khi giữ Righty trên đầu. Righty gầy và có thể nhảy cao hơn nhiều. Sử dụng tài năng đặc biệt của họ để đưa từng người đến lều của họ một cách an toàn.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Aug 01, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.5 / 5(6,643 Phiếu bầu)
Release :
May 18, 2020

Hướng dẫn

Di chuyển Lefty (màu xanh lam) bằng WASD và di chuyển Righty (màu vàng) bằng các phím mũi tên. Lefty rất khỏe và có thể nhảy khi giữ Righty trên đầu. Righty gầy và có thể nhảy cao hơn nhiều. Sử dụng tài năng đặc biệt của họ để đưa từng người đến lều của họ một cách an toàn.

Di chuyển Lefty (màu xanh lam) bằng WASD và di chuyển Righty (màu vàng) bằng các phím mũi tên. Lefty rất khỏe và có thể nhảy khi giữ Righty trên đầu. Righty gầy và có thể nhảy cao hơn nhiều. Sử dụng tài năng đặc biệt của họ để đưa từng người đến lều của họ một cách an toàn.

4.5 Rating Star
6,643
Phiếu bầu