Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

TIO

Game content reviewed byCoolmath Games Team

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Apr 16, 2021
Xếp hạng:
Rating Star4.1 / 5(1,408 Phiếu bầu)
Release :
Apr 28, 2013

Hướng dẫn

Di chuyển bằng các phím mũi tên hoặc WASD. Nhấp vào Z để làm cho TIO chạy nhanh, X để làm cho TIO dính và C để làm cho TIO nặng.

Di chuyển bằng các phím mũi tên hoặc WASD. Nhấp vào Z để làm cho TIO chạy nhanh, X để làm cho TIO dính và C để làm cho TIO nặng.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byCoolmath Games Team

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Apr 16, 2021
Xếp hạng:
Rating Star4.1 / 5(1,408 Phiếu bầu)
Release :
Apr 28, 2013

Hướng dẫn

Di chuyển bằng các phím mũi tên hoặc WASD. Nhấp vào Z để làm cho TIO chạy nhanh, X để làm cho TIO dính và C để làm cho TIO nặng.

Di chuyển bằng các phím mũi tên hoặc WASD. Nhấp vào Z để làm cho TIO chạy nhanh, X để làm cho TIO dính và C để làm cho TIO nặng.

4.1 Rating Star
1,408
Phiếu bầu