Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Tri-Memory

Genre:
Xếp hạng:
Rating Star3.9 / 5(2,931 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Mar 01, 2024
Release:
Jun 25, 2014
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Nhấn vào các thẻ để lật chúng và xem hình ảnh bên dưới. Mục tiêu của bạn là tìm bộ ba phù hợp để xóa màn hình.

Nhấp vào thẻ để lật chúng và xem hình ảnh bên dưới. Mục tiêu của bạn là tìm bộ ba phù hợp để xóa màn hình.

Tiến trình trò chơi

0 XP
Genre:
Xếp hạng:
Rating Star3.9 / 5(2,931 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Mar 01, 2024
Release:
Jun 25, 2014
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Nhấn vào các thẻ để lật chúng và xem hình ảnh bên dưới. Mục tiêu của bạn là tìm bộ ba phù hợp để xóa màn hình.

Nhấp vào thẻ để lật chúng và xem hình ảnh bên dưới. Mục tiêu của bạn là tìm bộ ba phù hợp để xóa màn hình.

3.9 Rating Star
2,931
Phiếu bầu