Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Trisko

Genre:
Xếp hạng:
Rating Star3.9 / 5(310 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Dec 04, 2023
Release:
Oct 11, 2023
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Chạm vào một hình vuông trống và kéo để bắt đầu vẽ hình từ trên cùng của màn hình đi xuống. Hình vẽ cần phải khớp chính xác với hình dạng, theo cùng một góc quay. Mục tiêu của Trisco là vẽ càng nhiều hình càng tốt trước khi bất kỳ hình nào trong số chúng chạm vào lưới.

Bạn có thể đạt điểm cao đến mức nào?

Nhấp vào hình vuông trống và kéo để bắt đầu vẽ hình từ trên cùng của màn hình xuống. Hình vẽ cần phải khớp chính xác với hình dạng, theo cùng một góc quay. Mục tiêu của Trisco là vẽ càng nhiều hình càng tốt trước khi bất kỳ hình nào trong số chúng chạm vào lưới.

Bạn có thể đạt điểm cao đến mức nào?

Tiến trình trò chơi

0 XP
Genre:
Xếp hạng:
Rating Star3.9 / 5(310 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Dec 04, 2023
Release:
Oct 11, 2023
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Chạm vào một hình vuông trống và kéo để bắt đầu vẽ hình từ trên cùng của màn hình đi xuống. Hình vẽ cần phải khớp chính xác với hình dạng, theo cùng một góc quay. Mục tiêu của Trisco là vẽ càng nhiều hình càng tốt trước khi bất kỳ hình nào trong số chúng chạm vào lưới.

Bạn có thể đạt điểm cao đến mức nào?

Nhấp vào hình vuông trống và kéo để bắt đầu vẽ hình từ trên cùng của màn hình xuống. Hình vẽ cần phải khớp chính xác với hình dạng, theo cùng một góc quay. Mục tiêu của Trisco là vẽ càng nhiều hình càng tốt trước khi bất kỳ hình nào trong số chúng chạm vào lưới.

Bạn có thể đạt điểm cao đến mức nào?

3.9 Rating Star
310
Phiếu bầu