Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Tropical Merge

Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star4.4 / 5(6,518 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Jan 17, 2024
Giải phóng:
Oct 03, 2023
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Nhấn và kéo để di chuyển màn hình. Khi bạn thấy ít nhất ba tài nguyên giống nhau, hãy đặt tất cả chúng ở cạnh nhau, sau đó kéo một tài nguyên vào bất kỳ tài nguyên nào khác.

Dọn sạch các mảnh vụn khỏi hòn đảo để có thêm không gian và khám phá những nguồn tài nguyên mới. Việc dọn sạch một số đồ vật như bụi rậm và cỏ dại trên đảo sẽ tốn năng lượng. Nếu dùng hết, bạn sẽ phải đợi để dọn thêm đồ hoặc xem quảng cáo để phục hồi năng lượng.

Nhận các công cụ mới, khai phá thêm đất đai và đưa điểm đến nhiệt đới này trở lại thời kỳ huy hoàng trước đây!

GỢI Ý: Xem điều gì xảy ra khi bạn hợp nhất nhiều hơn ba cùng một lúc!

Nhấp chuột trái và kéo để di chuyển màn hình. Khi bạn thấy ít nhất ba tài nguyên giống nhau, hãy đặt tất cả chúng ở cạnh nhau, sau đó kéo một tài nguyên vào bất kỳ tài nguyên nào khác.

Dọn sạch các mảnh vụn khỏi hòn đảo để có thêm không gian và khám phá những nguồn tài nguyên mới. Việc dọn sạch một số đồ vật như bụi rậm và cỏ dại trên đảo sẽ tốn năng lượng. Nếu dùng hết, bạn sẽ phải đợi để dọn thêm đồ hoặc xem quảng cáo để phục hồi năng lượng.

Nhận các công cụ mới, khai phá thêm đất đai và đưa điểm đến nhiệt đới này trở lại thời kỳ huy hoàng trước đây!

GỢI Ý: Xem điều gì xảy ra khi bạn hợp nhất nhiều hơn ba cùng một lúc!

Tiến trình trò chơi

0 XP
Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star4.4 / 5(6,518 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Jan 17, 2024
Giải phóng:
Oct 03, 2023
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Nhấn và kéo để di chuyển màn hình. Khi bạn thấy ít nhất ba tài nguyên giống nhau, hãy đặt tất cả chúng ở cạnh nhau, sau đó kéo một tài nguyên vào bất kỳ tài nguyên nào khác.

Dọn sạch các mảnh vụn khỏi hòn đảo để có thêm không gian và khám phá những nguồn tài nguyên mới. Việc dọn sạch một số đồ vật như bụi rậm và cỏ dại trên đảo sẽ tốn năng lượng. Nếu dùng hết, bạn sẽ phải đợi để dọn thêm đồ hoặc xem quảng cáo để phục hồi năng lượng.

Nhận các công cụ mới, khai phá thêm đất đai và đưa điểm đến nhiệt đới này trở lại thời kỳ huy hoàng trước đây!

GỢI Ý: Xem điều gì xảy ra khi bạn hợp nhất nhiều hơn ba cùng một lúc!

Nhấp chuột trái và kéo để di chuyển màn hình. Khi bạn thấy ít nhất ba tài nguyên giống nhau, hãy đặt tất cả chúng ở cạnh nhau, sau đó kéo một tài nguyên vào bất kỳ tài nguyên nào khác.

Dọn sạch các mảnh vụn khỏi hòn đảo để có thêm không gian và khám phá những nguồn tài nguyên mới. Việc dọn sạch một số đồ vật như bụi rậm và cỏ dại trên đảo sẽ tốn năng lượng. Nếu dùng hết, bạn sẽ phải đợi để dọn thêm đồ hoặc xem quảng cáo để phục hồi năng lượng.

Nhận các công cụ mới, khai phá thêm đất đai và đưa điểm đến nhiệt đới này trở lại thời kỳ huy hoàng trước đây!

GỢI Ý: Xem điều gì xảy ra khi bạn hợp nhất nhiều hơn ba cùng một lúc!

4.4 Rating Star
6,518
Phiếu bầu