Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Turn Tower

Game content reviewed byPao Salcedo

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Feb 09, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.8 / 5(3,801 Phiếu bầu)
Release :
Oct 15, 2019

Hướng dẫn

Nhấn để xoay gạch. Kết nối tất cả các cửa dựa trên màu sắc của chúng. Thắp sáng tất cả các tòa tháp!

Nhấp chuột trái để xoay các ô hoặc nhấp chuột phải để xoay chúng theo cách khác. Kết nối tất cả các cửa dựa trên màu sắc của chúng. Hoàn thành tất cả các con đường để thắp sáng tất cả các tòa tháp!

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byPao Salcedo

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Feb 09, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.8 / 5(3,801 Phiếu bầu)
Release :
Oct 15, 2019

Hướng dẫn

Nhấn để xoay gạch. Kết nối tất cả các cửa dựa trên màu sắc của chúng. Thắp sáng tất cả các tòa tháp!

Nhấp chuột trái để xoay các ô hoặc nhấp chuột phải để xoay chúng theo cách khác. Kết nối tất cả các cửa dựa trên màu sắc của chúng. Hoàn thành tất cả các con đường để thắp sáng tất cả các tòa tháp!

3.8 Rating Star
3,801
Phiếu bầu