Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Linko

Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star4.7 / 5(570 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Oct 02, 2023
Giải phóng:
Aug 09, 2023
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Trong chế độ Cổ điển, mục tiêu của bạn là kết nối vòng tròn màu cam với hình vuông! Chạm vào bất kỳ ô nào để xoay theo chiều kim đồng hồ.

Hãy chắc chắn rằng mỗi dòng được sử dụng để thực hiện các kết nối.

Trong chế độ Vẽ, hãy kéo để vẽ một đường từ 1 đến 2, đi qua tất cả các vòng tròn trống trên đường đi.

Ở chế độ Tháp, hãy kéo giữa 1, 2 và 3 để xóa các vòng tròn đó. Dòng của bạn phải bắt đầu từ 1 và tăng thêm 1 cho mỗi vòng tròn mà nó đi qua. Cố gắng xóa càng nhiều càng tốt trước khi bạn hết thời gian!

Trong chế độ Cổ điển, mục tiêu của bạn là kết nối vòng tròn màu cam với hình vuông! Nhấp vào bất kỳ ô nào để xoay nó theo chiều kim đồng hồ.

Hãy chắc chắn rằng mỗi dòng được sử dụng để thực hiện các kết nối.

Trong chế độ Vẽ, hãy kéo để vẽ một đường từ 1 đến 2, đi qua tất cả các vòng tròn trống trên đường đi.

Ở chế độ Tháp, hãy kéo giữa 1, 2 và 3 để xóa các vòng tròn đó. Dòng của bạn phải bắt đầu từ 1 và tăng thêm 1 cho mỗi vòng tròn mà nó đi qua. Cố gắng xóa càng nhiều càng tốt trước khi bạn hết thời gian!

Tiến trình trò chơi

0 XP
Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star4.7 / 5(570 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Oct 02, 2023
Giải phóng:
Aug 09, 2023
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Trong chế độ Cổ điển, mục tiêu của bạn là kết nối vòng tròn màu cam với hình vuông! Chạm vào bất kỳ ô nào để xoay theo chiều kim đồng hồ.

Hãy chắc chắn rằng mỗi dòng được sử dụng để thực hiện các kết nối.

Trong chế độ Vẽ, hãy kéo để vẽ một đường từ 1 đến 2, đi qua tất cả các vòng tròn trống trên đường đi.

Ở chế độ Tháp, hãy kéo giữa 1, 2 và 3 để xóa các vòng tròn đó. Dòng của bạn phải bắt đầu từ 1 và tăng thêm 1 cho mỗi vòng tròn mà nó đi qua. Cố gắng xóa càng nhiều càng tốt trước khi bạn hết thời gian!

Trong chế độ Cổ điển, mục tiêu của bạn là kết nối vòng tròn màu cam với hình vuông! Nhấp vào bất kỳ ô nào để xoay nó theo chiều kim đồng hồ.

Hãy chắc chắn rằng mỗi dòng được sử dụng để thực hiện các kết nối.

Trong chế độ Vẽ, hãy kéo để vẽ một đường từ 1 đến 2, đi qua tất cả các vòng tròn trống trên đường đi.

Ở chế độ Tháp, hãy kéo giữa 1, 2 và 3 để xóa các vòng tròn đó. Dòng của bạn phải bắt đầu từ 1 và tăng thêm 1 cho mỗi vòng tròn mà nó đi qua. Cố gắng xóa càng nhiều càng tốt trước khi bạn hết thời gian!

4.7 Rating Star
570
Phiếu bầu