Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Daily Pipe Match

Game content reviewed byAntonia Gates

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Oct 18, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.1 / 5(2,383 Phiếu bầu)
Release :
Feb 08, 2023

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là kết nối tất cả các đường ống trong càng ít lần nhấn càng tốt!

Có ba kích thước câu đố: 7x7, 11x11 và 15x15. Chạm vào một trong các khối ở bên trái màn hình để chọn câu đố.

Chạm vào một đường ống để xoay nó theo chiều kim đồng hồ. Không thể kết nối các đường ống bị mờ đi và không thể di chuyển các đường ống có nền màu xám đậm. Để hoàn tác một bước di chuyển trước đó, hãy nhấn vào nút mũi tên xoay. Để bắt đầu lại toàn bộ câu đố, hãy nhấn vào mũi tên trong vòng tròn.

Để chơi các câu đố trước đó, hãy nhấn vào lịch và chọn một ngày trước đó!

GỢI Ý: Bạn nhận được một gợi ý sau mỗi phút trôi qua. Chạm vào bóng đèn để sử dụng gợi ý sẽ xoay một đường ống vào đúng vị trí!

Mục tiêu của bạn là kết nối tất cả các đường ống trong ít cú nhấp chuột nhất có thể!

Có ba kích thước câu đố: 7x7, 11x11 và 15x15. Nhấp vào một trong các khối ở bên trái màn hình để chọn câu đố.

Nhấp vào một đường ống để xoay nó theo chiều kim đồng hồ. Không thể kết nối các đường ống bị mờ đi và không thể di chuyển các đường ống có nền màu xám đậm. Để hoàn tác một động thái trước đó, nhấp vào nút mũi tên xoay. Để bắt đầu lại toàn bộ câu đố, hãy nhấp vào mũi tên trong vòng tròn.

Để chơi các câu đố trước đó, hãy nhấp vào lịch và chọn một ngày trước đó!

GỢI Ý: Bạn nhận được một gợi ý sau mỗi phút trôi qua. Nhấp vào bóng đèn để sử dụng gợi ý, điều này sẽ xoay một đường ống vào đúng vị trí!

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byAntonia Gates

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Oct 18, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.1 / 5(2,383 Phiếu bầu)
Release :
Feb 08, 2023

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là kết nối tất cả các đường ống trong càng ít lần nhấn càng tốt!

Có ba kích thước câu đố: 7x7, 11x11 và 15x15. Chạm vào một trong các khối ở bên trái màn hình để chọn câu đố.

Chạm vào một đường ống để xoay nó theo chiều kim đồng hồ. Không thể kết nối các đường ống bị mờ đi và không thể di chuyển các đường ống có nền màu xám đậm. Để hoàn tác một bước di chuyển trước đó, hãy nhấn vào nút mũi tên xoay. Để bắt đầu lại toàn bộ câu đố, hãy nhấn vào mũi tên trong vòng tròn.

Để chơi các câu đố trước đó, hãy nhấn vào lịch và chọn một ngày trước đó!

GỢI Ý: Bạn nhận được một gợi ý sau mỗi phút trôi qua. Chạm vào bóng đèn để sử dụng gợi ý sẽ xoay một đường ống vào đúng vị trí!

Mục tiêu của bạn là kết nối tất cả các đường ống trong ít cú nhấp chuột nhất có thể!

Có ba kích thước câu đố: 7x7, 11x11 và 15x15. Nhấp vào một trong các khối ở bên trái màn hình để chọn câu đố.

Nhấp vào một đường ống để xoay nó theo chiều kim đồng hồ. Không thể kết nối các đường ống bị mờ đi và không thể di chuyển các đường ống có nền màu xám đậm. Để hoàn tác một động thái trước đó, nhấp vào nút mũi tên xoay. Để bắt đầu lại toàn bộ câu đố, hãy nhấp vào mũi tên trong vòng tròn.

Để chơi các câu đố trước đó, hãy nhấp vào lịch và chọn một ngày trước đó!

GỢI Ý: Bạn nhận được một gợi ý sau mỗi phút trôi qua. Nhấp vào bóng đèn để sử dụng gợi ý, điều này sẽ xoay một đường ống vào đúng vị trí!

4.1 Rating Star
2,383
Phiếu bầu