Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

UnderNet: Entangled

Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.6 / 5(1,688 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 08, 2023
Release:
Jul 03, 2018
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là kết nối các đầu của tất cả các dây thành một mạch liên tục. Chạm vào một mảnh để xoay nó.

Mục tiêu của bạn là kết nối các đầu của tất cả các dây thành một mạch liên tục. Bấm vào một mảnh để xoay nó.

Tiến trình trò chơi

0 XP
Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.6 / 5(1,688 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 08, 2023
Release:
Jul 03, 2018
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là kết nối các đầu của tất cả các dây thành một mạch liên tục. Chạm vào một mảnh để xoay nó.

Mục tiêu của bạn là kết nối các đầu của tất cả các dây thành một mạch liên tục. Bấm vào một mảnh để xoay nó.

4.6 Rating Star
1,688
Phiếu bầu