Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Vex: Challenges

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Dec 13, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.4 / 5(5,506 Phiếu bầu)
Release :
Oct 12, 2023

Hướng dẫn

Sử dụng các nút trên màn hình để di chuyển và trượt.

Thu thập các ngôi sao và đạt được mục tiêu trước khi hết thời gian. Hãy dành số sao của bạn để mở khóa giao diện!

Sau khi vượt qua một cấp độ lần đầu tiên, bạn có thể chạy đua với hồn ma của mình để tiếp tục thử thách bản thân.

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển. Nhấn phím Xuống hoặc S trong khi chạy để trượt.

Thu thập các ngôi sao và đạt được mục tiêu trước khi hết thời gian. Hãy dành số sao của bạn để mở khóa giao diện!

Sau khi vượt qua một cấp độ lần đầu tiên, bạn có thể chạy đua với hồn ma của mình để tiếp tục thử thách bản thân.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Dec 13, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.4 / 5(5,506 Phiếu bầu)
Release :
Oct 12, 2023

Hướng dẫn

Sử dụng các nút trên màn hình để di chuyển và trượt.

Thu thập các ngôi sao và đạt được mục tiêu trước khi hết thời gian. Hãy dành số sao của bạn để mở khóa giao diện!

Sau khi vượt qua một cấp độ lần đầu tiên, bạn có thể chạy đua với hồn ma của mình để tiếp tục thử thách bản thân.

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển. Nhấn phím Xuống hoặc S trong khi chạy để trượt.

Thu thập các ngôi sao và đạt được mục tiêu trước khi hết thời gian. Hãy dành số sao của bạn để mở khóa giao diện!

Sau khi vượt qua một cấp độ lần đầu tiên, bạn có thể chạy đua với hồn ma của mình để tiếp tục thử thách bản thân.

4.4 Rating Star
5,506
Phiếu bầu