Viewpoint

Hướng dẫn

Lấy hình vuông màu trắng trên nền màu xanh lá cây. Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển xung quanh. Nhấp và kéo để thay đổi phối cảnh và thay đổi đường dẫn. Bạn sẽ phải suy nghĩ 3 chiều để tìm ra nó!

Mắc kẹt? Hãy thử xoay chế độ xem nhiều lần để tìm các góc phù hợp.

Lấy hình vuông màu trắng trên nền màu xanh lá cây. Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển xung quanh. Nhấp và kéo để thay đổi phối cảnh và thay đổi đường dẫn. Bạn sẽ phải suy nghĩ 3 chiều để tìm ra nó!

Mắc kẹt? Hãy thử xoay chế độ xem nhiều lần để tìm các góc phù hợp.

4.2 Rating Star
13,965
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Lấy hình vuông màu trắng trên nền màu xanh lá cây. Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển xung quanh. Nhấp và kéo để thay đổi phối cảnh và thay đổi đường dẫn. Bạn sẽ phải suy nghĩ 3 chiều để tìm ra nó!

Mắc kẹt? Hãy thử xoay chế độ xem nhiều lần để tìm các góc phù hợp.

Lấy hình vuông màu trắng trên nền màu xanh lá cây. Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển xung quanh. Nhấp và kéo để thay đổi phối cảnh và thay đổi đường dẫn. Bạn sẽ phải suy nghĩ 3 chiều để tìm ra nó!

Mắc kẹt? Hãy thử xoay chế độ xem nhiều lần để tìm các góc phù hợp.

4.2 Rating Star
13,965
Phiếu bầu